Położony poza obrębem Starego Miasta klasztor oo. Bernardynów został wzniesiony w latach 1640-1643 z fundacji rodu Starczewskich na tak zwanej Łysej Górce.
W trakcie potopu szwedzkiego klasztor ten obrabowały i poważnie uszkodziły wojska Karola Gustawa. Warto zobaczyć tu kościół p.w. Matki Bożej Anielskiej i świętego Krzyża z XVII wieku (we wnętrzu barokowe ołtarze z cennymi obrazami, barokowa ambona, balustrada chóru i prospekt organowy) a także barokową bramę wejściową z kutą kratą, prowadząca na przykościelny cmentarz. Kościół jest Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej koronowanej przez papieża Jana Pawła II.

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Widok na kościół oo. Bernardynów.
powrót