Usługi przewodnickie na terenie Piotrkowa Trybunalskiego świadczy:

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział im. Michała Rawity - Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Adres: Plac Czarnieckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
Numer telefonu: +48 44 732 36 63 lub 
725 655 544
E-mail: biuro@pttkpiotrkow.nonprofit.pl