Mapa stref parkowania: 
Mapa w pełnym rozmiarze do pobrania w załączniku na dole strony.


Mapa obszaru strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Piotrkowie Trybunalskim:


Mapa obszaru strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Piotrkowie Trybunalskim do pobrania w załaczniku na dole strony.

W Piotrkowie Trybunalskim, w centrum miasta, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 obowiązuje strefa płatnego parkowania. Parkowanie jest bezpłatne poza strefą oraz poza wyznaczonymi godzinami.


Od 1 kwietnia 2021 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 obowiązują następujące stawki za parkowanie w strefie:

- do 20 minut parkowania – 1,00 zł
- do 40 minut parkowania – 2,00 zł
- do 60 minut parkowania – 3,00 zł
- abonament  uprawniający do parkowania na terenie całej strefy na okres 30 kolejnych dni  – 120,00 zł. Dla osób posiadających Piotrkowską Kartę Mieszkańca, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu, koszt nabycia opłaty abonamentowej uprawniającej do postoju na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, na okres 30 kolejnych dni wynosi - 85,00 zł.

- identyfikator postojowy dla rodziców: całoroczny bilet postojowy zezwalający na 10-cio minutowy postój przed szkołą, w której uczy się dziecko – 30,00 zł

- osoby niepełnosprawne posiadające Europejską Kartę Parkingową Osoby Niepełnosprawnej mogą za darmo parkować przez pierwszą godzinę postoju zarówno na tzw. „kopertach”, jak i na pozostałych miejscach w Strefie pod warunkiem posiadania bezpłatnego identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej wraz z zegarem, który jest przypisany do konkretnego pojazdu.

Identyfikator jest wydawany w Biurze Strefy Płatnego Parkowania (ul. Słowackiego 20) w godzinach 8.00 - 18.00. – Aby usprawnić wydawanie identyfikatorów należy zgłaszać się z dowodem rejestracyjnym pojazdu lub dokumentu potwierdzającego dysponowanie pojazdem oraz europejską kartą parkingową osoby niepełnosprawnej. Identyfikator posiada nastawiany na godzinę zegar.

Uwaga: Zdarzają się sytuacje, w których osoby posiadające Europejską Kartę Parkingową Osoby Niepełnosprawnej nie posiadają bezpłatnego identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej wraz z zegarem i parkując nie dokonują zakupu biletu. Niestety w przypadku kontroli osoby te muszą liczyć się z uiszczeniem opłaty dodatkowej, która w przypadku złożenia reklamacji czy odwołania nie podlega. Tak stanowią zapisy uchwały Rady Miasta.


Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje obszar następujących ulic:

1) ul. Słowackiego (od Placu Kościuszki do Al. Armii Krajowej) po obydwu stronach;
2) ul. Staszica (od ul. Szkolnej do ul. Słowackiego) po obydwu stronach;
3) ul. POW (od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach;
4) ul. Roweckiego-Grota (od. ul. POW do ul. Sienkiewicza) po obydwu stronach;
5) ul. Dąbrowskiego (od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach;
6) ul. Sienkiewicza (od ul. Wojska Polskiego do ul. Narutowicza) po obydwu stronach;
7) Plac Kościuszki;
8) Plac Niepodległości;
9) ul. Toruńska (od ul. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego) po obydwu stronach;
10) ul. Stronczyńskiego (od Placu Kościuszki do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach;
11) Al. 3 Maja (od Placu Kościuszki do Ronda Żołnierzy Wyklętych) po obydwu stronach;
12) ul. Narutowicza (od Placu Kościuszki do przejazdu kolejowego) po obydwu stronach;
13) ul. Szkolna (od Al. Armii Krajowej do ul. Owocowej) po obydwu stronach.