Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej

Kościół jezuitów pw. świętego Franciszka Ksawerego w Piotrkowie to jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej Patronki Polskich Parlamentarzystów, które jest miejscem modlitwy za sprawujących władzę. Przedmiotem kultu jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia, zwanej też Trybunalską. W Piotrkowie Trybunalskim prawie pięćset lat temu obraz ten odgrywał bardzo ważną rolę. Modlili się przed nim monarchowie (między innymi król Stefan Batory), posłowie i senatorowie. Korony dla obrazu poświęcił w Rzymie 27 października 2004 roku Jan Paweł II. W dniu 26 maja 2006 roku - podczas swej pierwszej pielgrzymki do Polski - papież Benedykt XVI koronował obraz, a w rok później ustanowił Matkę Bożą Trybunalską patronką polskich parlamentarzystów.

Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej
Księża Jezuici
Adres: ulica Pijarska 4
97-300 Piotrków Trybunalski
Numer telefonu: (+48) 44 647 01 51

E-mail: sanktuarium@mbtrybunalska.pl
Strona internetowa: www.mbtrybunalska.pl

 
Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej

Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej mieści się w klasztorze Ojców Bernardynów Podwyższenia świętego Krzyża. Historia Cudownego Obrazu sięga początków powstania kościoła. Namalował go diakon z klasztoru oo. Bernardynów w Przyrowie. Obraz powstał w 1625 roku i od tamtego czasu znajduje się w bocznym ołtarzu bernardyńskiej świątyni. W sierpniu 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej pobłogosławił złote korony do Cudownego Obrazu Matki Bożej Piotrkowskiej. Korony zostały uroczyście nałożone przez Abpa łódzkiego Ks. Władysława Ziółka w niedzielę 1 czerwca 2003 roku.

Klasztor oo. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim
Adres: ulica Słowackiego 2
97-300 Piotrków Trybunalski
Numer telefonu: (+48) 44 649-02-66; 
(+48) 44 649-02-67; (+48) 44 649-02-68
Strona internetowa: https://bernardyniwpiotrkowie.pl/

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Obraz Matki Bożej Trybunalskiej.
- Zdjęcie nr 2: Obraz Matki Bożej Piotrkowskiej.