Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Centrum Informacji Turystycznej
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 11
tel. +48 44 732 60 49
      +48 44 732 60 50
e-mail: cit@piotrkow.pl

 

 
Dni
Days
Godziny
Hours
Poniedziałek-Piątek
Monday-Friday
9:00-17:00
Sobota
Saturday
9:00-17:00
Niedziela
Sunday
9:00-15:00


 

Pracownicy:

Błażej Cecota
Kierownik Centrum Informacji Turystycznej

Michał Zajączkowski


Adrian Wolski