Muzeum


Adres: plac Zamkowy 4
97-300 Piotrków Trybunalski
Numer telefonu: +48 44 646 52 72

fax. +48 44 646 52 72
E-mail: muzeum@post.pl; 
sekretariat@muzeumpiotrkow.pl
Strona internetowa: www.muzeumpiotrkow.pl

Godziny otwarcia:
wtorek - niedziela: 10.00-18.00 (przerwa w godzinach 13.30-14.00)
w poniedziałki i dni poświąteczne nieczynne

 

Dzieje Muzeum piotrkowskiego wiążą się ściśle z dziejami Piotrkowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który grupa Piotrkowian skupiona wokół Michała Rawity Witanowskiego utworzyła 20 maja 1908 roku. Jednym z celów, które postawili sobie piotrkowscy krajoznawcy, była organizacja Muzeum Krajoznawczego Ziemi Piotrkowskiej. Zaczątkiem zbiorów muzealnych był zbiór „skamieniałości” ofiarowany w 1909 roku przez Stanisława Psarskiego – właściciela kamieniołomów w Sulejowie.                                                                                                 
Obecne zbiory w czterech podstawowych działach: archeologii, historii, etnografii i sztuki liczą około 17 tysięcy eksponatów. W ekspozycjach stałych prezentowane są zbiory mebli, obrazów, broni białej i palnej, materiały związane z historią miasta i zabytki archeologiczne pochodzące z badań własnych prowadzonych w regionie piotrkowskim.Sala Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej znajduje się przy ulicy Przemysłowej 48. Powstała w 1982 r. jako oddolna inicjatywa przyjaciół i rodzin żołnierzy AK. Znaleźć możemy tam setki pamiątek z okresu II Wojny Światowej. Wizyta w Sali będzie doskonałą lekcją historii dla młodzieży.


Sala Tradycji Sądownictwa im. Stanisława Srzednickiego - budynek Sądu Okręgowego, ul. Słowackiego 5 - mikromuzeum dotyczące phistorii sądownictwa polskiego, poświęcone pamięci Stanisława Srzednickiego, pierwszego w historii prezesa polskiego Sądu Najwyższego. Kontakt do  zamówienia zwiedzania: Sylwia Jendrych, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego w Sądzie Okręgowym, numer telefonu: 44 649 41 70.Centrum Idei "Ku Demokracji" 

Adres: ul. Rycerska 3
97-300 Piotrków Trybunalski
E-mail: biuro@cikd.pl
Numer telefonu: +48 44 645 92 45
Strona internetowa: http://www.cikd.pl/

Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim powstało dzięki remontowi, rozbudowie oraz dostosowaniu istniejących zabudowań klasztoru Panien Dominikanek i nadaniu obiektowi funkcji kulturalnych. Przedsięwzięcie to jest nakierowane na udostępnienie ogółowi społeczeństwa oferty kulturalnej, która poprzez sposób przekazu i oferowaną tematykę będzie kształtować postawy i propagować wszelkie wartości związane z demokracją. Polska kultura, obyczaje i historyczna pamięć, są nierozerwalnie złączone z demokracją. Demokracja jest sprzężona z dziejami Piotrkowa Trybunalskiego, który jest kolebką polskiego parlamentaryzmu.
Działalność artystyczna w Centrum idei “Ku Demokracji” obejmuje różne dziedziny sztuki: koncerty,  wystawy i wernisaże, warsztaty artystyczne, spotkania z pisarzami i poetami, spotkania z ludźmi sztuki, kultury, spektakle teatralne, projekcje filmowe, prezentacje młodych twórców kultury.
Centrum to także dobre miejsce na spotkania środowisk twórczych, prelekcje naukowe, seminaria, konferencje i sympozja.Ośrodek Działań Artystycznych

Adres: ul. Dąbrowskiego 5; ul. Sieradzka 8
97-300 Piotrków Trybunalski
Numer telefonu: +48 44 733 93 88 (Dąbrowskiego)
Numer telefonu: +48 44 649 52 64 (Sieradzka)
E-mail: oda@odaart.pl
Strona internetowa: www.odaart.pl

Godziny otwarcia:
wtorek - piątek: 10.00-18.00
sobota: 12.00-18.00
niedziela: 14.00-18.00


Ośrodek Działań Artystycznych (ODA) jest miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji sztuki najnowszej oraz edukacji artystycznej o ustalonej renomie w Polsce i świecie. Istotą programu Ośrodka jest ukazywanie różnorodnych dyscyplin sztuki współczesnej w procesie ich przemian, w momencie reagowania na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie.Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika

                                                          Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3
                                                          97-300 Piotrków Trybunalski
Numer telefonu: +48 44 681 40 60
Strona internetowa: 
http://www.biblioteka.piotrkow.pl/
Filia nr 1
Adres: ul. Belzacka 66
97-300 Piotrków Trybunalski
Numer telefonu: +48 44 647 27 64  Godziny otwarcia:
poniedziałek - sobota: 8.00-20.00 

Filie:
poniedziałek - piątek: 8.00-18.00
sobota: 8.00-14.00

Miejska Biblioteka Publiczna posiada w swoich zbiorach:
• literaturę piękną
• literaturę dla dzieci i młodzieży
• literaturę popularnonaukową
• podręczniki szkolne i akademickie
• encyklopedie, słowniki, bibliografie, informatory, zbiory przepisów prawnych
• albumy, mapy, atlasy
• starodruki
• książki XIX w.
• czasopisma XIX w.
• dokumenty elektroniczne
• dokumenty życia społecznego
• książki mówione
• roczniki czasopism
   
Filia nr 1 przy ulicy Belzackiej oferuje literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych a ponadto:
• gromadzi lektury szkolne
• udostępnia lektury i filmy na kasetach video
• udostępnianie zbiorów jest zautomatyzowane
• udostępnia stanowisko internetowe czytelnikom
• umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z autolektora
• posiada czytelnię na 36 miejsc
• prenumeruje 6 tytułów prasy regionalnej i ogólnopolskiej
• prowadzi zajęcia kulturalno-oświatowe z dziećmi w wieku przedszkolnym, uczniami szkół podstawowych oraz z dziećmi ze Szkolnego Ośrodka opiekuńczo-Wychowawczego


Biblioteka Pedagogiczna

Adres: ul. Wojska Polskiego 2
97-300 Piotrków Trybunalski
Numer telefonu: +48 44 649 50 77; 
44 649 65 66
Strona internetowa: http://www.pedagogiczna.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.30-18.00, przerwa: 12.00-12.15
wtorek: 8.30-18.00, przerwa: 12.00-12.15
środa: 8.30-18.00, przerwa: 12.00-12.15
czwartek: 11.00-15.00
piątek: 8.30-18.00, przerwa: 12.00-12.15
sobota: 8.00-13.00

Biblioteka służy potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i pozostałe druki oraz dokumenty na różnych nośnikach pod kątem potrzeb użytkowników, obejmujące w szczególności:

- literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach obcych,
- publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, w tym objęte       
   programem nauczania,
- literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury dla ucznia w wyborze,
- piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
- programy i podręczniki szkolne,
- materiały dotyczące problemów oświaty w regionie.


Muzeum Marcepanów

Adres: Rynek Trybunalski 2 (wejście od ul. Sieradzkiej)
97-300 Piotrków Trybunalski
Numer telefonu: 663 644 749
E-mail: ptbakad@gmail.com
Strona internetowa: https://www.facebook.com/muzeummarcepanow/

 

Warsztaty marcepanowe (Rynek Trybunalski 2, Piotrków Trybunalski) – cena 10 złotych od osoby
Czas trwania – około 60 minut.
Uczestnik warsztatów zapoznaje się z dziejami słodyczy, a zwłaszcza z historią marcepanów, popularnego smakołyku pochodzenia wschodniego, Dowiaduje się także, kiedy aptekarze produkowali marcepany i czy słodycze mogą być lekarstwem. W części praktycznej własnoręcznie przygotowuje z naturalnych składników marcepan, co poświadcza wystawiony dyplom.

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Logo Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
- Zdjęcie nr 2: Logo Centrum idei Ku Demokracji.
- Zdjęcie nr 3: Logo Ośrodka Działań Artystycznych.
- Zdjęcie nr 4: 
Logo Muzeum Marcepanów.
- Zdjęcie nr 5: Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej.