Na dawny zespół klasztorny oo. Pijarów wykorzystywany obecnie przez parafię ewangelicko-augsburską (świątynia) i do niedawna przez piotrkowskie więzienie (budynek klasztorny) składają się: barokowy kościół wzniesiony w latach 1689-1718 ze sklepioną krzyżowo nawą, szerokim profilowanym gzymsem, a we wnętrzu: ołtarzem głównym z początku XVIII wieku i barokowo-rokokowym chórem muzycznym) oraz dawny klasztor Pijarów – oba przebudowane w XIX wieku.
W 1793 roku Pijarzy przenieśli się do klasztoru oo. Jezuitów, a kościół pijarski sprzedano parafii ewangelickiej. Zakon Pijarów skasowano w 1864 roku.

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Wnętrze dawnego klasztoru oo. Pijarów.
powrót