Dominantę dawnego zespołu klasztornego stanowi gotycka świątynia p.w. świętego Jacka i świętej Doroty, wzniesiona w latach 1331-1340, a przebudowana po pożarach w XVI i XVII wieku.
Jej wnętrza zdobione są barokowymi stiukami. Wśród rokokowego wyposażenia z drugiej połowy XVII wieku uwagę przykuwają: ołtarz główny p.w. świętej Doroty oraz ołtarze boczne, stalle, obrazy a ponadto kamienne epitafia (najstarsze z 1607 roku), chór muzyczny zdobiony rokokową balustradą i organy z 1883 roku. Do świątyni przylega wzniesiona w 1624 roku kaplica Matki Bożej Różańcowej sklepiona kolebkowo i zdobiona sztukateriami, herbami i gmerkami mieszczańskimi. Zakon zlikwidowano w 1864 roku. Zachodnie skrzydło klasztoru mieściło do 2012 roku IV Liceum Ogólnokształcące.

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Budynek kościoła św. Jacka i św. Doroty.
powrót