Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim stanowi jeden z najciekawszych w Polsce środkowej zespołów dawnej zabudowy miejskiej, z centralnie położonym rynkiem i przylegającymi doń ulicami oraz około 100 zabytkowymi budowlami z różnych okresów historii miasta. Zachowany do dziś staromiejski układ urbanistyczny sięga drugiej połowy XIII wieku, choć współcześnie istniejąca zabudowa jest znacznie późniejsza.

Kamienice Starego Miasta należące niegdyś do kupców posiadają częściowo zachowane sklepienia kolebkowe, ślady podcieni arkadowych, nierzadko rozległe piwnice oraz belkowane stropy. Dziś w elewacjach budynków piotrkowskiej starówki przeważa wystrój klasycystyczny lub nawiązujący do klasycyzmu.

Piotrkowskie Stare Miasto otoczone na przełomie XIV i XV wieku murami obronnymi na planie owalu, obejmuje swym zasięgiem Rynek Trybunalski, ulice: Grodzką, Konarskiego, Szewską, Łazienną Mokrą, Sieradzką, Rwańską, plac Czarnieckiego, ulice Pijarską, Farną i Rycerską oraz częściowo Krakowskie Przedmieście i ulicę Wojska Polskiego.

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Mieszkańcy miasta w Rynku Trybunalskim.
powrót