Prawosławni Grecy przybyli do Piotrkowa w połowie XVIII wieku i na mocy królewskiego przywileju z 1764 roku założyli tu parafię prawosławną.
Cerkiew w stylu neobizantyjskim wzniesiono w latach 1844-1847 według projektu Antoniego Gołońskiego. Po ukazie cara Mikołaja I piotrkowskich Greków zmuszono do podporządkowania się Cerkwi Rosyjskiej. W latach 1868-1870 cerkiew rozbudowano według projektu Iwana Sztrema, dobudowując wieżę i przedłużając ramiona krzyża. Świątynia pełni swą funkcję do dzisiaj. We wnętrzu znajduje się ikonostas (około 1848 roku) sprowadzony z Petersburga oraz cenne ikony i obrazy z przełomu XIX i XX stulecia.

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Widok na cerkiew prawosławną.
powrót