Przywilej króla Zygmunta III Wazy dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Kraków 30.03.1588
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 2. 1588 roku dnia 30 marca w Krakowie wydany przywilej Najjaśniejszego Zygmunta III, którym miastu Piotrkowu nadane od innych królów prawa, przywileje, prerogatywy, wolności i swobody całkowicie i zupełnie potwierdza lub już te jak wyraża początek tego przywileju, przez przysięgę i pakta królewskie razem z przywilejami i prawami tak wszystkich stanów i zgromadzeń, jako i osób w ogólności i w szczególności zatwierdzone i zabezpieczone zostały.

Tekst na podstawie: Najstarsze Dokumenty Miasta Piotrkowa, Katalog wystawy z okazji 600-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego 1404-2004, oprac. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 2004, s. 8.

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Pieczęć króla Zygmunta III Wazy.
- Zdjęcie nr 2: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 2.
powrót