Przywilej króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Kraków 25.10.1669
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 6.

1669 dnia 25 października w Krakowie przywilej Najjaśniejszego Michała, którym w nagrodę stałej zawsze wierności Miasta Piotrkowa ku królom i Rzplitej okazywanej następne przywileje jako to: Najjaśniejszego Zygmunta 1-go 1544 roku w niedzielę zwaną Judica w Piotrkowie nadany, Najjaśniejszego Zygmunta Augusta 1569 roku d. 20 kwietnia w Lublinie nadany, porządek obierania Magistratu opisujący, wdawania sie starostów i ich namiestników w jurysdykcję i interesa miejskie zabraniający, Żydom mieszkania i handlu w mieście zabraniający; Najjaśniejszego Henryka 1574 roku dnia 16 marca w Krakowie dany, aprobujący przywilej Najjaśniejszego Władysława Jagiełły nadający Miastu Piotrkowu prawo teutońskie z tym dodatkiem, że każdy któregokolwiek bądź stanu, mający jakiegokolwiek bądź gatunku posesję na gruncie miejskim, do znoszenia ciężarów miejskich jest obowiązany; Najjaśniejszego Stefana 1576 roku dnia 10 grudnia w Toruniu wydany, wolny wyrąb na potrzebę Miasta w lasach starościńskich pozwalający; Najjaśniejszego Władysława IV wszystkie prawa i przywileje Miastu temuż służące aprobujący; tudzież inny tegoż samego króla Wójtostwo tameczne Miastu inkorporujący; Najjaśniejszego Jana Kazimierza 1650 roku dnia 3-ego stycznia w Warszawie dany, wszystkie prawa, przywileje Miasta Piotrkowa aprobujący; tudzież prawo pod tytułem: Wolność od Stanowisk Miast Głównych Koronnych i Dekret Sejmowy roku 1654 między Miastem a exekutorem podatków województwa sieradzkiego aprobujący. Te więc wszystkie przywileje jako i inne wszelkie temuż Miastu służące potwierdza i aprobuje.

Tekst na podstawie: Najstarsze Dokumenty Miasta Piotrkowa, Katalog wystawy z okazji 600-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego 1404-2004, oprac. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 2004, s. 12. Przywileje Miasta Piotrkowa przez królów polskich w wiekach XV, XVI, XVII i XVIII wystawione, red. M. Gąsior, Piotrków 1993, s. 22.

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Pieczęć króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
- Zdjęcie nr 2: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 6.
powrót