Przywilej króla Jana Kazimierza dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Warszawa 3.01.1650 r.
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 4.

1650 dnia 3 stycznia w Warszawie przywilej Najjaśniejszego Jana Kazimierza którym wszystkie prawa, przywileje, swobody i porządki przez Miasto Piotrków posiadane a od innych królów jako to: Najjaśniejszego Zygmunta I-go, Najjaśniejszego Zygmunta Augusta, Najjaśniejszego Henryka, Najjaśniejszego Stefana, Najjaśniejszego Zygmunta III, Najjaśniejszego Władysława IV w czasie wcześniejszym nadane, przywilej Najjaśniejszego Władysława Jagiełły approbujące i pozwolone, całkowicie potwierdza i używanie tych zabezpiecza.

Tekst na podstawie: Najstarsze Dokumenty Miasta Piotrkowa, Katalog wystawy z okazji 600-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego 1404-2004, oprac. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 2004, s. 10. 

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Pieczęć króla Jana Kazimierza.
- Zdjęcie nr 2: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 4.
powrót