Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do obejrzenia nowej wystawy plenerowej: „Budowanie państwowości i demokracji. Wybrane wiece, zjazdy i sejmy piotrkowskie”. 
Wystawa stanowi próbę zasygnalizowania doniosłej roli trybunalskiego grodu, którego historia nieodłącznie splata się z dziejami państwa polskiego. W ciągu stuleci, sejmy wielokrotnie zwoływane były do Piotrkowa właśnie na początku roku, a uroczyste rozpoczęcie obrad następowało po święcie Trzech Króli. Podejmowane tu decyzje wpływały na budowanie państwowości opartej na zasadach demokracji. Przyczyniło się to do tego, że dziś miasto określane jest mianem kolebki polskiego parlamentaryzmu.

To tu wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego składali hołdy Kazimierzowi Jagiellończykowi, a na piotrkowskich sejmach elekcyjnych zatwierdzono wybór Jagiellonów na królów Polski. Tutaj przybywali też najwybitniejsi pisarze, politycy i twórcy polskiego odrodzenia: Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik, Jan Łaski, Andrzej Frycz Modrzewski, Mikołaj Rej, a miasto określane było mianem centrum życia politycznego oraz kulturalnego i uznawane za nieoficjalną stolicę kraju.

Wystawa plenerowa umieszczona została na parkanie wokół kościoła farnego.

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Fragment wystawy plenerowej.
powrót