24 i 25 marca w Piotrkowie Trybunalskim gościć będą prezydenci Polski – Andrzej Duda i Węgier – Janos Ader. Wizyta głów państw spowoduje zmiany w organizacji ruchu. Tak przedstawia się schemat zmian.
DNI PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ 1. ul. Narutowicza – 24-25 marca Wyłączenie z ruchu na odcinku od ul. Dzielnej do hotelu Vestil wraz z parkingiem przy hotelu 2. Plac Zamkowy i ul. Zamkowa – 24 marca Wyłączenie z ruchu placu Zamkowego oraz ul. Zamkowej, na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Pereca. 3. Al. 3 Maja i Pasaż Rudowskiego – 24 marca Wyłączenie z ruchu na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Al. Kopernika oraz Pasażu Rudowskiego, na odcinku od ul. Próchnika do Al. 3 Maja. Opróżnienie i wygrodzenie parkingów w rejonie al. 3 Maja, 4. Plac Czarnieckiego i uliczki w kwartale: Zamurowa - pl. Czarnieckiego- Rynek Trybunalski – Pijarska – 25 marca Wyłączenie z ruchu ww. uliczek i placu. Tymczasowe oznakowanie informujące o zmianach w organizacji ruchu jest już rozmieszczone w obrębie ww. ulic. UWAGA! Samochody pozostawione w strefach wyłączonych z ruchu będą odholowywane przez służby porządkowe. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na znaki i nie jeżdżenie na pamięć oraz stosowanie się do poleceń służb mundurowych i porządkowych. Szczegóły dotyczące zmian można znaleźć na mapkach poniżej.
powrót