Informujemy, że w dniach 16 listopada 2020r. do 18 listopada 2020r. Komisja Konkursowa KONKURSU dla młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego NASZA NOWA PRZESTRZEŃ organizowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów konkursu.
W konkursie udział wzięło dziewięć zespołów ze Szkół Ponadpodstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Wspólnym mianownikiem prac okazała się potrzeba powiększenia obszaru przestrzeni publicznej opartej na zieleni urządzonej i rekreacji. Złożone prace cechowały się różnorodnością pod względem pomysłowości i nowatorstwa oraz formą ich prezentacji przy jednoczesnym uwzględnieniu zabytkowego charakteru obszaru i obiektów. Zespoły przedstawiły w swoich pracach również pomysły w zakresie zagospodarowania Wieży Ciśnień.
Udział w konkursie potwierdził zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Nowe spojrzenie na przestrzeń, odwaga i odejście od utartych schematów rozwiązań ukazana w pracach potwierdziła potrzebę prowadzenia partycypacji społecznej w dyskusji o przestrzeni naszego miasta.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju o szczegółach spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.

Szczególowe informacje oraz wyniki konkursu dostępne są na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

http://www.ppp.piotrkow.pl/partcypacja-t25?fbclid=IwAR3HvMCwWDAjYY_iJIPIOMWjAfXZGLwPXEKa1MlV8ky_4AW0yvzJ3DeezRs
powrót