Trybunał Koronny będzie tematem przewodnim najbliższego spotkania z 800-leciem, które odbędzie się już w sobotę (3.06). Na spacer zapraszają Centrum Informacji Turystycznej oraz Archiwum Państwowe.
Przez ponad dwieście lat, od 1578 do 1793 r. do grodu nad Strawą zjeżdżali przedstawiciele ze wszystkich sejmików deputackich północno-zachodniej Polski. Wszystko za sprawą jednego z najstarszych sądów obywatelskich w Europie, Trybunału Koronnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów, którego narodziny ściśle związane są z Piotrkowem. - Wyroki Trybunału miały często znaczenie nie tylko jurysdykcyjne, ale również polityczne - jak np. w przypadku jednego z najsłynniejszych polskich banitów Hieronima Radziejowskiego - opowiadają organizatorzy, dodając. - O tym i wielu innych aspektach związanych z Najwyższym Sądem Rzeczpospolitej obradującym w Piotrkowie Trybunalskim usłyszymy podczas najbliższego spaceru. Start godz. 15.00 spod siedziby Centrum Informacji Turystycznej (ul. Zamurowa 11).
powrót