Serdecznie zapraszamy! Spotykamy się pod CIT przy ul. Zamurowej 11 o godz. 15.00 w dniu 7 lipca (w sobotę).


Piotrków, jako miasto położone w pobliżu ważnych traktów komunikujących Wielką i Małą Polskę w wiekach średnich, a także miejsce zjazdów książęcych, sejmów oraz synodów kościelnych miał wszelkie przesłanki ku temu by prężnie rozwijał się tutaj handel i rzemiosło. Zachowane księgi cechowe i kupieckie nie pozostawiają cienia wątpliwości, iż dochody płynące z dostarczania towarów oraz usług przybywającym do miasta gościom były na tyle łakomym kąskiem, iż powodowały nieustające zatargi pomiędzy mieszkańcami królewskiego Miasta Piotrków, a tymi którzy z różnych przyczyn do prawa miejskiego przystąpić nie mogli i osiedlali się na terenach Żydowskiego Miasta Piotrków, Biskupiego lub Wielkiej Wsi. Czasów tych dotyczyć będzie kolejna wycieczka, którą proponujemy w Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim. Serdecznie zapraszamy! Spotykamy się pod CIT przy ul. Zamurowej 11 o godz. 15.00 w dniu 7 lipca (w sobotę).

Zdjęcie z zasobów: www.piotrkow.pl
powrót