Studenckie Koło Naukowe Historyków "KLIO" zaprasza na IV Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową "Kobieta na przestrzeni dziejów".
Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń i stanu badań między uczestnikami z różnych ośrodków akademickich, a także rozpowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej losów kobiet na przestrzeni dziejów.

Organizatorzy są otwarci na zaproponowane przez Państwa zagadnienia.
Formularz zgłoszeniowy nadsyłać można do 12 marca 2021 r., który dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1NWyS60Ozod1zEPYuL7Zmd384PAeEVnjg/view?usp=sharing

Konferencja odbędzie się 18 marca 2021 roku o godzinie 10:00, będzie miała charakter zdalny i zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Google Meet.

W przypadku przyjęcia zaproponowanego przez Państwa tematu opłata w wysokości 80 zł przeznaczona będzie na planowane wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego.


*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Plakat zapraszający na konferencję "Kobieta na przestrzeni dziejów".
powrót